Home ஆன்மீக செய்திகள் நவகிரக தோஷங்கள் விலக

நவகிரக தோஷங்கள் விலக

by admin
நவகிரக தோஷங்கள் விலக

சண்டீஸ்வரி (நவகிரக தோஷங்கள் விலக)

மந்திரம்

ஓம் சண்டீஸ்வரி ச வித்மஹே மஹாதேவீ ச தீமஹி தன்னோ சண்டீ ப்ரசோதயாத்

You may also like

Translate »