Home ஆன்மீக செய்திகள் தமிழ் வருடங்கள்:

தமிழ் வருடங்கள்:

by Sarva Mangalam

1. தமிழ் வருடங்கள்(60)

2. அயணங்கள்(2)

3. ருதுக்கள்(6)

4. மாதங்கள்(12)

5. பக்ஷங்கள்(2)

6. திதிகள்(15)

7. வாஸரங்கள்(நாள்)(7)

8. நட்சத்திரங்கள்(27)

9. கிரகங்கள்(9)

10. நவரத்தினங்கள்(9)

11. பூதங்கள்(5)

12. மஹா பதகங்கள்(5)

13. பேறுகள்(16)

14. புராணங்கள்(18)

15. இதிகாசங்கள்(3)

இவை அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம்.

🔹தமிழ் வருடங்கள்🔹

1. ப்ரபவ
2. விபவ
3. சுக்ல
4. ப்ரமோதூத
5. ப்ரஜோத்பத்தி
6. ஆங்கீரஸ
7. ஸ்ரீமுக
8. பவ
9. யுவ
10. தாது(தாத்ரு)
11. ஈச்வர
12. வெகுதான்ய
13. ப்ரமாதி
14. விக்ரம
15. விஷு
16. சித்ரபானு
17. ஸுபானு
18. தாரண
19. பார்த்திப
20. வ்யய
21. ஸர்வஜித்
22. ஸர்வதாரி
23. விரோதி
24. விக்ருதி
25. கர
26. நந்தன
27. விஜய
28. ஜய
29. மன்மத
30. துன்முகி
31. ஹேவிளம்பி
32. விளம்பி
33. விகாரி
34. சார்வாரி
35. ப்லவ
36. சுபக்ருது
37. சோபக்ருது
38. க்ரோதி
39. விச்வாவஸு
40. பராபவ
41. ப்லவங்க
42. கீலக
43. ஸெளம்ய
44. ஸாதாரண
45. விரோதிக்ருத்
46. பரிதாபி
47. பிரமாதீச
48. ஆனந்த
49. ராக்ஷஸ
50. நள
51. பிங்கள
52. காளயுக்தி
53. ஸித்தார்த்தி
54. ரெளத்ரி
55. துன்மதி
56. துந்துபி
57. ருத்தோத்காரி
58. ரக்தாக்ஷி
59. க்ரோதன
60. அக்ஷய.

🔹அயணங்கள்🔹

1. உத்தராயணம்
(தை மாதம் முதல் ஆனி மாதம் வரை உள்ள ஆறு மாத காலம்)

2. தக்ஷிணாயணம்
(ஆடி மாதம் முதல் மார்கழி மாதம் வரை உள்ள ஆறு மாத காலம்)

இரண்டு அயணங்கள் சேர்ந்து ஒரு தமிழ் வருடமாகும்.

🔹ருதுக்கள்🔹

1. வஸந்தருது
(சித்திரை, வைகாசி)

2. க்ரீஷ்மருது
(ஆனி, ஆடி)

3. வர்ஷருது
(ஆவணி, புரட்டாசி)

4. ஸரத்ருது
(ஐப்பசி, கார்த்திகை)

5. ஹேமந்தருது
(மார்கழி, தை)

6. சிசிரருது
(மாசி, பங்குனி)

இரண்டு தமிழ் மாதங்கள் சேர்ந்தது ஒரு ருது ஆகும்.

🔹மாதங்கள்🔹

1. சித்திரை (மேஷம்)
2. வைகாசி (ரிஷபம்)
3. ஆனி (மிதுனம்)
4. ஆடி (கடகம்)
5. ஆவணி (சிம்மம்)
6. புரட்டாசி (கன்னி)
7. ஐப்பசி (துலாம்)
8. கார்த்திகை (விருச்சிகம்)
9. மார்கழி (தனுர்)
10. தை (மகரம்)
11. மாசி (கும்பம்)
12. பங்குனி (மீனம்)

🔹பக்ஷங்கள்🔹

1. ஸுக்ல பக்ஷம்
(அமாவசை திதி முதல் சதுர்த்தசி திதி வரை)

2. க்ருஷ்ணபக்ஷம்
(பெளர்ணமி திதி முதல் சதுர்த்தசி திதி வரை)

🔹திதிக்கள்🔹

1. பிரதமை
2. துதியை
3. திருதியை
4. சதுர்த்தி
5. பஞ்சமி
6. ஷஷ்டி
7. சப்தமி
8. அஷ்டமி
9. நவமி
10. தசமி
11. ஏகாதசி
12. துவாதசி
13. திரையோதசி
14. சதுர்த்தசி
15. பெளர்ணமி (அ) அமாவாசை.

🔹வாஸரங்கள்🔹

1. ஆதித்யவாஸரம்
2. சோமவாஸரம்
3. மங்களவாஸரம்
4. ஸெளமியவாஸரம்
5. குருவாஸரம்
6. சுக்ரவாஸரம்
7. மந்தவாஸரம் (அ)
ஸ்திரவாஸரம்

🔹நட்சத்திரங்கள்🔹

1. அஸ்வினி
2. பரணி
3. கர்த்திகை
4. ரோகினி
5. மிருகசீரிஷம்
6. திருவாதிரை
7. புனர்பூசம்
8. பூசம்
9. ஆயில்யம்
10. மகம்
11. பூரம்
12. உத்திரம்
13. ஹஸ்த்தம்
14. சித்திரை
15. சுவாதி
16. விசாகம்
17. அனுஷம்
18. கேட்டை
19. மூலம்
20. பூராடம்
21. உத்ராடம்
22. திருவோணம்
23. அவிட்டம்
24. சதயம்
25. பூரட்டாதி
26. உத்திரட்டாதி
27. ரேவதி.

🔹கிரகங்கள்🔹

1. சூரியன் (SUN)
2. சந்திரன் (MOON)
3. அங்காரகன் (MARS)
4. புதன் (MERCURY)
5. குரு (JUPITER)
6. சுக்ரன் (VENUS)
7. சனி (SATURN)
8. இராகு (ASCENDING NODE)
9. கேது (DESCENDING NODE)

🔹நவரத்தினங்கள்🔹

1. கோமேதகம்
2. நீலம்
3. பவளம்
4. புஷ்பராகம்
5. மரகதம்
6. மாணிக்கம்
7. முத்து
8. வைடூரியம்
9. வைரம்.

🔹பூதங்கள்🔹

1. ஆகாயம் – வானம்
2. வாயு – காற்று
3. அக்னி – நெருப்பு(தீ)
4. ஜலம் – நீர்
5. பிருத்வி – நிலம்

🔹மஹா பாதகங்கள்🔹

1. கொலை
2. பொய்
3. களவு
4. கள் அருந்துதல்
5. குரு நிந்தை.

🔹பேறுகள்🔹

1. புகழ்
2. கல்வி
3. வலிமை
4. வெற்றி
5. நன்மக்கள்
6. பொன்
7. நெல்
8. நல்ஊழ்
9. நுகர்ச்சி
10. அறிவு
11. அழகு
12. பொறுமை
13. இளமை
14. துனிவு
15. நோயின்மை
16. வாழ்நாள்.

🔹புராணங்கள்🔹

1. பிரம்ம புராணம்
2. பத்ம புராணம்
3. பிரம்மவைவர்த்த புராணம்
4. லிங்க புராணம்
5. விஷ்ணு புராணம்
6. கருட புராணம்
7. அக்னி புராணம்
8. மத்ஸ்ய புராணம்
9. நாரத புராணம்
10. வராக புராணம்
11. வாமன புராணம்
12. கூர்ம புராணம்
13. பாகவத புராணம்
14. ஸ்கந்த புராணம்
15. சிவ புராணம்
16. மார்க்கண்டேய புராணம்
17. பிரம்மாண்ட புராணம்
18. பவிஷ்ய புராணம்.

🔹இதிகாசங்கள்🔹

1. சிவரகசியம்
2. இராமாயணம்
3. மஹாபாரதம்.

You may also like

Translate »